Information til nye grundejere

For grundejere i området er medlemskab af grundejerforeningen obligatorisk ifølge tinglyst servitut.

Det årlige kontingent, der fastlægges på generalforsamlingen, udgør pt. kr. 275 plus bidrag til vej- og drænfond kr. 725, i alt kr. 1.000.

VIGTIGT:
Som ny grundejer bedes du sende din mailadresse til foreningens kasserer Thomas Bograd på e-mail: thomas@bograd.dk, da al kommunikation fra foreningen sker via mail.