Velkommen til Sandgårdens Grundejerforening

Sandgårdens grundejerforening er stiftet den 7. februar 1949. Foreningens formål og opgaver er beskrevet i vedtægterne.

Ideen med denne hjemmeside er at samle al den information, som bestyrelsen mener er relevant, for at kunne danne sig et indtryk af grundejerforeningen.

Al henvendelse til foreningen bør derfor ske til foreningens formand Geertje Engelholm på mail  g.engelholm@gmail.com eller pr. brev (se under Kontakt).